สินเชื่อบุคคล
เพอร์ซันนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

พิเศษ

ดอกเบี้ย

0.84

%

ต่อเดือน

หรือเทียบเท่า 9.99% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 12 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

13.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 หรือ 36 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

14.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

14

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 30 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

16.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 36 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

17.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 48 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

18.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

19.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 72 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ :
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9.99% ถึง 25% ต่อปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon register

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

icon money

วงเงินอนุมัติตั้งแต่
20,000 – 2,000,000 บาท

icon calendar

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน
เดือนละเท่า ๆ กัน

icon saving

คิดอัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก

icon calendar

อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
และสูงสุดเท่ากับ 72 เดือน

สมัครวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สมัครวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.99% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
19.99% ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9.99% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
14.00% ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน
14.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
16.99% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
17.99% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน หรือ
เท่ากับ36 เดือน

รายละเอียดการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้
3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี หรือ 19.99% ต่อปี
3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี หรือ 14.99% ต่อปี หรือ 16.99% ต่อปี หรือ 17.99% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี
3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.99% ต่อปี

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอส่งเอกสารผ่าน แมสเซนเจอร์ ทราบผลอนุมัติภายใน 3 ชม สมัครได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิกเพื่อดาวน์โหลดแอป หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครสินเชื่อของท่านในช่วงเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) สมัครวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.99% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
19.99% ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9.99% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
14.00% ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน
14.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
16.99% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
17.99% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน หรือ
เท่ากับ 36 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14.99% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีประวัติเคยกู้ซื้อรถยนต์มูลค่า 300,000 ขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่เกิน 3 แห่ง โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียด การขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ NonBank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9.99% ถึง 25% ต่อปี
แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
ปี
เดือน
ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ โดยข้าพเจ้ายอมรับ และ ของธนาคาร

เลือกวงเงิน และ ระยะเวลาผ่อนชำระที่ต้องการ

loading red

ท่านมีโอกาสกู้สูงสุดถึง บาท และสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด ปี
* ข้อมูลที่แสดงเป็นการประมาณการเบื้องต้น

บาท
icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คืออะไร ?

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (Personal Cash) คือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคล ประเภทเงินก้อน หรือสินเชื่อในรูปแบบวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เหมาะสำหรับคนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนในระยะสั้นๆ หรือคนที่มีเป้าหมายที่ต้องการจะใช้เงินชัดเจน ว่าอยากใช้เงินก้อนเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น


 • ใช้เงินก้อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนหรือขยายธุรกิจ
 • ต้องการใช้เงินก้อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือ รวมหนี้บัตรเครดิตให้เป็นหนี้ก้อนเดียว
 • ต้องการเสริมสภาพคล่องทางเงิน
 • เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล
 • เพื่อการศึกษา

 • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล หรือวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยกำหนดผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ตามงวดที่ระบุในสัญญา และมีระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อนานสูงสุด 72 เดือน (อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน) เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินก้อนนี้ได้ดียิ่งขึ้น และไม่ต้องแบกภาระหนี้ที่ต้องจ่ายคืนมากจนเกินความสามารถในการชำระหนี้


  คุณสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะโอนเงินก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครตั้งแต่วันที่สมัคร


  หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  2. สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ถึงสมัครได้ ?

  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เพียงมีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้ สมัครสินเชื่อออนไลน์ง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก รู้ผลอนุมัติเร็ว


 • รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี หรือ 19.99% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี หรือ 14.99% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.99% ต่อปี

 • หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

  3. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
  คุณสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด คือ
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

 • 4. วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000) หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

  หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

  5. ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และคุณสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/droplead/personal.html รวมถึง สามารถยื่นหลักฐานการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
  6. การคิดอัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ?
  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เป็นสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือ คำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด กล่าวคือ เมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยที่จะถูกนำมาคำนวณในงวดถัดไปก็จะลดตามไปด้วย
  7. ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช มีระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 72 เดือน (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา)
  สมัคร
  เลย
  icon arrow