สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คืออะไร ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คือ บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยมีกำหนดผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน (อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน) สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินอนุมัติสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครตั้งแต่วันที่สมัคร

สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้คุณสามารถมีเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายในเรื่องที่ต้องการ โดยมีอัตราดอกเบี้ย พร้อมรูปแบบการชำระคืนแต่ละเดือน เท่าๆ กัน อย่างลงตัวตลอดอายุสัญญา ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด และหากคุณกำลังมีปัญหาด้านการเงินหรือต้องการเงินก้อนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ, ซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ เพื่อรีโนเวทต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือ เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา หรือ ปิดหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลช่วยคุณได้
สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ถึงสมัครได้ ?
พนักงานประจำ มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้ สมัครฟรี สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยากรู้ผลอนุมัติเร็ว
ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สามารถสมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด คือ
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

  หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

  ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
  คุณสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ยื่นหลักฐานการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร CIMB ได้ทุกสาขา

  ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ

  การคิดอัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด กล่าวคือ เมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยที่จะถูกนำมาคำนวณในงวดถัดไปก็จะลดตามไปด้วย
  ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช มีระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา)

  สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

  สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คืออะไร ?
  สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คือ บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่คุณสามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking 24 ชั่วโมง เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สำรองพร้อมใช้ทันที ยามฉุกเฉิน เพื่อสร้างสภาพคล่องของคุณ หากไม่มีการเบิกถอนใช้ไม่เสียดอกเบี้ย

  สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช มีเงื่อนไขการชำระเงิน 2 รูปแบบ คือ

 • การชำระเงินแบบจ่ายขั้นต่ำ 3%
 • ชำระเต็มจำนวน

 • สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่อยู่ในรูปแบบสินเชื่อออนไลน์ หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เป็นบริการให้วงเงินสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ สมัครฟรี สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก รู้ผลอนุมัติเร็ว

  สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงสมัครได้ ?
  พนักงานประจำ มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชได้
  ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด คือ
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

  หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

  ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
  คุณสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ยื่นหลักฐานการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร CIMB ได้ทุกสาขา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ
  การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คิดดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก ตามยอดเงินต้นคงค้าง มีการคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนเงินที่เบิกถอนผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking

  หมายเหตุ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน
 • ดอกเบี้ยจะถูกคิดเมื่อมีการเบิกถอนวงเงินเท่านั้น ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน แต่ยังไม่ดำเนินการเบิกถอน ไม่คิดดอกเบี้ย
 • ชำระเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้
 • เบิกถอนวงเงินบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อวันได้เท่าไหร่ ?
  สามารถเบิกถอนวงเงินบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบิกถอนวงเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน หรือจำนวนครั้งในการเบิกถอนได้สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน

  สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน

  Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
  อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
  Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
  MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
  Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
  คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
  โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
  3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
  4.ค่าอากรแสตมป์
  ช่วงเวลาใดควรพิจารณารีไฟแนนซ์บ้าน ?
  โดยทั่วไปการรีไฟแนนซ์ควรพิจารณาทุก ๆ 3 ปี เพื่อผลประโยชน์ทางด้านดอกเบี้ย อย่างไรก็ดีควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขในสัญญาเดิมอย่างละเอียดก่อนยื่นรีไฟแนนซ์

  สินเชื่ออเนกประสงค์

  Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
  อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
  Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
  MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
  Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
  คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
  โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
  3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
  4.ค่าอากรแสตมป์
  เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์มอร์เกจพาวเวอร์ได้หรือไม่ ?
  สามารถยื่นสมัครสินเชื่อได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน

  Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
  อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
  Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
  MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
  Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
  คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
  โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
  3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
  4.ค่าอากรแสตมป์
  นอกจากสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว มีสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองได้หรือไม่ ?
  มีสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction) ด้วย
  icon arrow