สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คืออะไร ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา
สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ถึงสมัครได้ ?
พนักงานประจำ มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้
ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้นลดดอก ใช่ไหม ?
เป็นแบบอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก
ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไหร่ ?
ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คืออะไร ?
สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ท่านสามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking
สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงสมัครได้ ?
พนักงานประจำ มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชได้
ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยแบบไหนและคิดอย่างไร ?
คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตามยอดเงินต้นคงค้าง คำนวณเป็นรายวันตามจำนวนเงินที่เบิกถอนผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ถ้าไม่มีการเบิกถอน ไม่มีดอกเบี้ย
เบิกถอนวงเงินบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อวันได้เท่าไหร่ ?
สามารถเบิกถอนวงเงินบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบิกถอนวงเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน หรือจำนวนครั้งในการเบิกถอนได้สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน

สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน

Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
4.ค่าอากรแสตมป์
ช่วงเวลาใดควรพิจารณารีไฟแนนซ์บ้าน ?
โดยทั่วไปการรีไฟแนนซ์ควรพิจารณาทุก ๆ 3 ปี เพื่อผลประโยชน์ทางด้านดอกเบี้ย อย่างไรก็ดีควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขในสัญญาเดิมอย่างละเอียดก่อนยื่นรีไฟแนนซ์

สินเชื่ออเนกประสงค์

Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
4.ค่าอากรแสตมป์
เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์มอร์เกจพาวเวอร์ได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นสมัครสินเชื่อได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน

Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
4.ค่าอากรแสตมป์
นอกจากสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว มีสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองได้หรือไม่ ?
มีสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction) ด้วย
icon arrow