blog-1

รีไฟแนนซ์บ้าน...กับข้อเสนอที่ดีที่สุด

ทางด้านดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน แต่ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์ นอกจากพิจารณาดอกเบี้ยที่ถูกแล้ว ควรพิจารณารายละเอียดด้านค่าใช้จ่ายประกอบ เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

โดยปกติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรีไฟแนนซ์บ้าน ประกอบด้วย


 • ค่าดำเนินการสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด เช่น 0.025% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย โดยปกติต้องทำทุก 1-3 ปี
 • ค่าจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดิน 1% ของมูลค่าจำนอง
 • ค่าเบี้ยประกัน MRTA ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง


 • ค่าดำเนินการสินเชื่อ ไม่มี
 • ค่าประเมินราคาหลักทรพย์ ไม่มี
 • ค่าอากรแสตมป์ ไม่มี
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก ไม่มี
 • ค่าจดจำนอง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก
 • ค่าเบี้ยประกัน MRTA ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและโปรแกรมที่เลือก

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 2.39%

สมัครออนไลน์ง่ายมาก!

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 626 7777


Share :