Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษี 2567 ช้อปดีมีคืน

เช็กรายละเอียด Easy e-Receipt ซื้ออะไร ใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้

Easy e-Receipt คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล ที่มีความคล้ายคลึงกับ โครงการ “ชอปดีมีคืน” ที่ผู้เสียภาษีหลายคนคุ้นเคยกันอย่างดี โดยเบื้องต้นรัฐบาลประกาศว่า ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทและถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับนโยบายชอปดีมีคืน 2566 มาก่อนหน้านี้ แต่ในปี 2567 นโยบาย Easy e-Receipt มีรายละเอียดบางอย่างที่ต่างออกไป ที่ผู้เสียภาษีต้องรู้ก่อนเริ่มซื้อสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษี ดังนี้

Easy e-Receipt ใช้ลดหย่อนภาษีปีไหน เริ่มเมื่อไร


นโยบาย Easy e-Receipt เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะสามารถใช้เป็น ค่าลดหย่อนภาษี 2567 ที่มีกำหนด ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2568 เท่านั้น

Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร


นโยบาย Easy e-Receipt สามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท มาใช้หักลดหย่อนภาษี 2567 ได้ โดยอัตราการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะเป็นไปตามฐานภาษีของแต่ละคน

เงินได้สุทธิต่อปี (บาท) ฐานภาษีเงินได้ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
(ใช้จ่ายครบ 50,000 บาท)
0 – 150,000 ยกเว้น ไม่ได้รับสิทธิ์
150,001 – 300,000 5% 2,500 บาท
300,001 – 500,000 15% 7,500 บาท
750,001 – 1,000,000 20% 10,000 บาท
1,000,001 – 2,000,000 25% 12,500 บาท
2,000,001 – 5,000,000 30% 15,000 บาท
5,000,001 ขึ้นไป 35% 17,500 บาท

รู้ได้อย่างไรว่า เราใช้ Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร?


สำหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากนโยบาย Easy e-Receipt ได้เท่าไหร่นั้น คุณสามารถคำนวณภาษีเพื่อหารายได้สุทธิก่อนวางแผนชอปปิ้ง เพื่อวางแผนการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างเต็มที่ที่สุด

วิธีคำนวณหารายได้สุทธิประจำปี


 • เงินได้ – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (100,000 บาท) – ค่าลดหย่อนส่วนตัว (60,000 บาท) = เงินได้สุทธิ

Easy e-Receipt ซื้ออะไร? ใช้ลดหย่อนภาษีได้


สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 มาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2567 ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 50,000 บาท และมีเงื่อนไขที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ คือ

 • จะต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าภายในประเทศ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ต้องใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเท่านั้น
 • ในกรณีที่ซื้อหนังสือ, E-Book สินค้า OTOP ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT สามารถใช้ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แทนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้า โดยคุณสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เข้าเงื่อนไขมารวมบิลได้ แต่ต้องไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน
 • ในกรณีที่ซื้อสินค้าหรือบริการแบบผ่อนชำระ (รวมถึง การซื้อสินค้าผ่านโปรผ่อน 0%) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนของราคาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoice หรือ สามารถดูสัญลักษณ์ Easy e-Receipt ภายในร้านค้าได้
 • ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี Easy e-Receipt 2567 จะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเท่านั้น

Easy e-Receipt ซื้อสินค้าอะไรไม่ได้


 • สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
 • ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซเติมพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม เช่น การซื้อบัตร-คูปองเพื่อแลกรับบริการต่าง ๆ การสมัครสมาชิกรายปี เป็นต้น
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

รายละเอียดที่ต้องระบุใน e-Tax Invoice ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถึงใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้?


สำหรับคนที่วางแผนชอปปิ้งกับนโยบาย Easy e-Receipt แต่ยังไม่มั่นใจว่า เอกสาร e-Tax Invoice ที่เราจะได้รับจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการนั้น จะต้องระบุข้อมูลอะไรบ้างถึงจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้นั้น

 • ต้องมีเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
 • ที่อยู่ที่ระบุใน e-Tax Invoice จะเป็นที่อยู่ปัจจุบัน หรือที่อยู่บัตรประชาชนก็ได้
 • e-Tax Invoice จะต้องระบุชื่อผู้ซื้อสินค้า หรือบริการเพียงคนเดียวเท่านั้น

(ข้อมูลจาก https://www.taxbugnoms.co/e-tax-invoice-and-e-receipt/)

วิธีตรวจสอบเอกสารลดหย่อนภาษี Easy e-RECEIPT


สำหรับคนที่ซื้อของเข้าร่วมโครงการ Easy e-RECEIPT และต้องการที่จะตรวจสอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ที่ได้รับจากร้านค้าว่าใบกำกับภาษีที่ได้มา สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2567 (ยื่นต้นปี 2568) สามารถนำไฟล์ PDF ที่ได้รับจากผู้ประกอบการไปตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ validation.teda.th

ตรวจสอบใบกำกับภาษี (e-TAX invoice) กรมสรรพากร

วิธีดูผลการตรวจสอบ e-TAX invoice


 • e-TAX invoice & E-Receipt ผลการตรวจสอบ XML-Schema and Schematron (XML-Schema and Schematron Result) ต้องขึ้นว่า "ผ่าน" Digital Signature ต่างๆ ควรขึ้นว่า "น่าเชื่อถือ"
 • e-TAX Invoice by e-mail รายละเอียดตรงคำว่า ผลการตรวจสอบ PDF-Timestamp (PDF-Timestamp Result) ต้องขึ้นว่า "น่าเชื่อถือ"

ทั้งหมดนี้ คือรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการใช้ Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษี 2567 และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เราจะรีบอัปเดตรายละเอียดอื่นๆ ให้คุณทราบทันที และคุณมีความกังวลใจหลังจากคำนวณภาษี หรือไม่มั่นใจว่าจะสามารถวางแผนทางการเงินทันก่อนถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีหรือไม่

เราขอแนะนำ สินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ วงเงินสำรองแบบไม่ใช้บัตร ช่วยให้คุณมีเงินสำรองพร้อมใช้ตลอดเวลา พร้อมความสะดวกสบาย เพราะคุณสามารถเบิก-ถอนวงเงินผ่านแอปฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องง้อบัตร คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเมื่อทำการเบิกถอนวงเงินเท่านั้น

สมัครสินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช (Extra Cash) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย วงเงินสำรองพร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล

 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3%-25%
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ย CLR ณ. วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 20% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

หมายเหตุ

 • วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและ ข้อกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารประกาศกำหนด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.cimbthaionlinecampaign.com/personalloan/selfapply.html
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777

Share :